SAKRAMENAT BOLESNIČKOG POMAZANJA

 • Sakramenat se dijeli u našoj župi u svako doba.  Bolesnik je uvijek na prvom mjestu. Nazovite naš župni telefon i mi ćemo doći odmah!

S misterijem patnje suočavamo se osobito u bolesti. U bolesti, vlastitoj i tuđoj, doživljavamo što znači trpjeti i biti ispunjen strahom i tjeskobom pred neizvjesnom budućnošću i pred smrću. Bolest je iskušenje za našu vjeru, za naše pouzdanje i za našu ljubav.

Isus Krist nam je pokazao da samo ljubav može dati smisao (“značenje”) patnji i smrti. U trenucima kada “više ništa ne možemo činiti” osim ljubiti, očitujemo koliko nam je ljubav nesebična. Naš stav (odnos) prema Bogu i ljudima u trenucima suočenja s patnjom i sa smrću daje vrijednost svemu onome što činimo i svemu našem životu. U trenucima patnje i našeg “prijelaza” kroz smrt ljubav treba biti naša najistinitija i posljednja riječ. Tako se pridružujemo Kristovu vazmenom otajstvu: njegovu “prijelazu” kroz smrt u život.

U Markovu evanđelju i u Jakovljevoj poslanici zapravo je riječ o sakramentu bolesničkog pomazanja. Sakramenat bolesničkog pomazanja na poseban je način “znak” (simbol) susreta uskrslog Krista i njegove zajednice s bolesnikom. U tom se susretu očituju i darivaju pažnja i ljubav Krista i njegove Crkve prema bolesnoj braći. Sakramenat bolesničkog pomazanja, već prema prilikama, može se slaviti na više načina:

 • redovno zajedničko slavljenje bolesničkog pomazanja izvan mise ili pod misom
 • redovno pojedinačno slavljenje bolesničkog pomazanja;
 • zajedničko ili pojedinačno slavljenje bolesničkog pomazanja u bližoj smrtnoj opasnosti.

 U svim je oblicima slavljenja bolesničkog pomazanja zajedničko ovo:

 • susret s bolesnikom u Kristovo ime i u ime njegove zajednice (to se događa i onda kad se susreću samo svećenik i bolesnik);
 • priznavanje grijeha i molitva za oproštenje (općenitom ispovijedi u pokajničkom činu ili sakramentom pomirenja);
 • slušanje Božje riječi čitanjem iz Svetog pisma (u smrtnoj opasnosti dovoljno je kratko podsjetiti na bitno iz evanđeoske poruke: na ljubav kojom nas Bog prihvaća i koju od nas očekuje);
 • polaganje ruku i pomazanje svetim uljem na čelu i rukama;
 • sveopća (vjernička) molitva kojom se ističe povezanost bolesnika sa svom Kristovom zajednicom i sa svim ljudima;
 • euharistija: ako je moguće, dobro je slaviti sakramenat bolesničkog pomazanja za vrijeme euharistijskog slavlja jer se time ističe da se bolesnik pridružuje Kristovu vazmenom otajstvu (otajstvu njegove muke, smrti i uskrsnuća) koje se spominje i postaje prisutno osobito u euharistiji.

U smrtnoj opasnosti bolesniku se donosi POPUDBINA, tj. bolesnik se pričešćuje Kristovim tijelom i njegovom krvi da bi mu bili “hrana” i snaga na njegovu “putu” u njegovu “prijelazu” kroz smrt u novi život. Sakramenat bolesničkog pomazanja može se dijeliti svim vjernicima koji su teže bolesni (npr. prije operacije uslijed opasne bolesti, starijim i bolesnim osobama kojima su snage znatno popustile i sl.). Za vrijeme slavljenja sakramenta bolesničkog pomazanja svećenik maže bolesnika svetim uljem na čelu i rukama govoreći:

OVIM SVETIM POMAZANJEM I SVOJIM PREBLAGIM MILOSRĐEM NEKA TE GOSPODIN MILOŠĆU DUHA SVETOGA POMOGNE.

Bolesnik i zajednica:  AMEN

NEKA TE SLOBODNA OD GRIJEHA SPASI I MILOSTIVO PRIDIGNE.  

Bolesnik i zajednica:  AMEN.

Sakramenat bolesničkog pomazanja - mogli bismo reći ovo:

 • pomaže spasenju svega čovjeka (čovjeka kao duhovno-tjelesnog bića);

 • bolesnika ispunja pouzdanjem u Boga;

 • ispunja ga snagom u patnji i u tjeskobi pred neizvjesnom budućnošću i smrću;

 • jača ga da ne podlegne u iskušenju (napasti) zla i Zloga;

 • može mu dati da postigne i ozdravljenje, ako to služi njegovu dobru i spasenju;

 • daje oproštenje grijeha (i teških ako se bolesnik ne može ispovjediti).            


                MISE - SAKRAMENTI                               HOME                                 TOP

Copyright © 2007 St Jerome Croatian Catholic Church. All Rights Reserved.
Website Design:
CT5