OSNOVNA ŠKOLA SV. JERONIMA

       

ŽUPNA OSNOVNA ŠKOLA SV. JERONIMA U CHICAGU

Hrvatska župa kroz duge godine svoga postojanja sudjelovala je na poseban način u odgoju i obrazovanju mladih ljudi. Godine 1922. otplaćeni su troškovi za crkvu sv Jeronima, a Hrvati su u 28. ulici dobili novu i veću crkvu, koja je bila od velikog znacaja za razvoj zupe. Uskoro se uvidjela i potreba župne skole, pa je župnik fra Vjekoslav Vukonić O.F.M. ulagao velike napore ne bi li nekako ostvario i taj cilj. U tome su mu na ruku išli i novi hrvatski doseljenici, koji su svim srcem bili za utemeljenje hrvatske župne škole. Cilj je škole trebao biti očuvanje katoličke vjere, te hrvatskog jezika i kulturne baštine.

Već prije toga u Ameriku su 1906. stigle hrvatske časne sestre iz reda Klanjateljica krvi Kristove. Došle su iz Banja Luke te potom utemeljile novu redovničku provinciju u Columbiji, Pa.  Cilj njihova boravka medu Hrvatima u Amrici bio je upravo poučavanje hrvatske djece u školama te održanje vjere i hrvatske baštine među Hrvatima. Tim hrvatskim sestrama ide velika zahvala svih Hrvata, jer bez njih i njihova djelovanja u školama nezamisliv bi bio život hrvatske zajednice u Americi.

Sestre su u Chicago došle u ljeto 1922. i započele poučavati s početkom nove školske godine. Prve sestre koje su došle u župnu školu sv. Jeronima bile su s. Ksavijera, s. Alojzija i s. Marija Benedikta. S. Alojzija bila je kuharica. S. Benedikta počela je poučavati 1. i 2. razred, a s. Ksavijera 3. i 4. razred. Škola je bila otvorena s 200 prvih učenika u 4 razreda. No već nakon dvije godine (1924.) broj djece se toliko povećao da su školi bile pridodane četiri nove učionice. Prvi maturanti završili su školu 1927.: bilo je 13 (malih) maturanata.

Za vrijeme najteže depresije u 1930-tim godinama škola se borila za goli opstanak. Oko 90% župljana - koji su financirali školu - bilo je nezaposleno. Sestre su - uza svoj učiteljski rad u školi - navečer pohadale DePaul University da bi dobile diplomu. Uz sav njihov rad - uz školu također su se brinule za crkveni zbor, sakristiju, ministrante i dječja društva - ipak su uspjele završiti fakultete, neke i nakon 20 godina. Sestre su također - videći koliko je za to velika potreba - g. 1927. tiskale i prvu hrvatsku crkvenu pjesmaricu Kralju vjekova, koja se u nekim hrvatskim župama koristi još uvijek.

Rani hrvatski doseljenici, vidjevši samoprijegorni sestarski rad, željeli su da i njihove kćeri postanu kao one, da služe Bogu i svome hrvatskom narodu. Tako je sestarski rad bio blagoslovljen lijepim brojem djevojaka iz ove župe koje su postale časne sestre istoga Reda: s. Marta Vuco, s. Geraldina Gusic, s. Eugena Bojić, s. Imelda Velčić, s. Loreta Božić, s. Irena Jelačić, s. Beata Sablić i s. Bernardina Čondić.

Kroz sve ove godine škola je neprekidno rasla. Školi je nadodan i dječji vrtić. Broj djece je rastao, a vrhunac je bio u šk. godini 1953./54., kada je škola imala čak 583 djece. Najviše maturanta bilo je 1956. godine: 73. Broj svih onih koji su maturirali u skoli sv. Jeronima od pocetka do danas iznosi preko 2200. Godine 1940-te i 1950-te označile su doista zlatno razdoblje katoličkih skola. Lozinka u poratnim godinama glasila je: katoličke škole katoličkoj djeci!

Osim redovnih školskih predmeta, djeca su u školi učila i hrvatski jezik i kulturu. Učili su čitati, pisati, moliti i pjevati hrvatski. Hrvatska čitanka bila je nužna knjiga za svakog ucenika. Medutim, kako je u skoli sve vise rastao broj nehrvatske djece, u kasnim 1950-tim hrvatski jezik ispao je iz redovite obuke. Ali jos uvijek se zadržalo pjevanje domoljubnih i vjerskih hrvatskih pjesama. Godinama su skolska djeca predstavljala Hrvatsku u plesovima i pjesmama kod Muzeja znanosti i industrije za izložbu "Božić u svijetu".

Nakon godina uspješnog djelovanja postalo je očito da je stara škola ispunila svoju svrhu. Postala je neadekvatna, a i opasna za zivote ucenika. Trebalo je graditi novu skolsku zgradu da bi skola mogla uspjesno djelovati u buducnosti. Fra Vitomir Naletilic, tadasnji zupnik, dobio je u svibnju 1960. dozvolu za izgradnju nove skole. Za arhitekte su bili izabrani Fox and Fox. Skola je trebala biti izgradena na mjestu stare zupne dvorane. Svecanost polaganja temeljnog kamena odrzana je 18. rujna 1960. Skola je dovrsena u svibnju 1961. Osim škole bio je u istom sklopu izgraden i zupni drustveni centar. Blagoslov nove skole obavio je preuzv Albert kard. Meyer, čikaški nadbiskup, 24. rujna 1961.  U 1971. godini društveni je centar obogaćen novom suvremenom kuhinjom.

Veliki događaj za školu sv. Jeronima zbio se 1998. godine: proslavljena je dijamantna obljetnica postojanja škole. To je predstavljalo vrhunac 75 godina vrlo teškog rada, predanja i žrtvovanja.  Škola je spomenik župljanima i bivšim dacima te škole koji su godinama žrtvovali svoju ljubav i svoj novac da bi škola mogla opstati i uspješno djelovati. Na svečanu proslavu okupilo se oko 750 bivših učenika škole sv. Jeronima.  Škola moze biti ponosna na svoje učenike, od kojih su mnogi postigli mnogo u životu, te zauzimaju važna mjesta u javnom i društvenom životu ove zemlje. Ima tu i svećenika i redovnica, doktora, pravnika, arhitekata i javnih službenika: oni su svoj put započeli u sv. Jeronimu. Najpoznatiji su bili: sudac Vrhovnog suda Illinoisa Michael A. Bilandić i Niles, gradonačelnik u Illinoisu Nicholas Blase. Sada školu sv. Jeronima pohađaju mnogi od druge i treće generacije bivših učenika.

Danas je škola moderna zgrada sa 8 učionica, sobom za kompjutore, dječjim vrtićem i jednim predškolskim razredom. Tri najveća čimbenika uspjeha sv. Jeronima: 1) revnost crkvene hijerarhije u Chicagu; 2) volja i žrtve svećenika, redovnica i učitelja; 3) ljubav i djelovanje župljana. Ova osnovna škola ostaje i nadalje vitalni dio župe.

Koja je vizija ove škole za budućnost? Novi direktor škole ima nove i velike ideje:

povezivanje svih učionica, uključujući i predškolu, na internet

akademski partnerski programi koji će se razvijati s lokalnim srednjim školama i sveučilistima koji će osposobljavati učenike 

utemeljenje učeničkih klubova kao što su Mathletes i National Student Council i National Honor Society da bi se promoviralo vođenje studenata

poboljšavanje atletskih programa, s gimnastikom i plivanjem

stvaranje ljetnih školskih programa za daljnu izobrazbu učenika

studij jezika: talijanskog, španjolskog, hrvatskog i kineskog 


TOP                                                                      HOME

Copyright © 2001 St Jerome Croatian Catholic Church. All Rights Reserved.
Website Design: CT5