Galerija slika hrvatske škole


PIKNIK 2001.

     Hrvatska škola "Kardinal Stepinac"

 

U subotu 25. kolovoza 2001., hrvatska škola "Kardinal Alojzije Stepinac" održala je svoj godišnji piknik u Lemontu.  Ovdje možete vidjeti nekoliko uspjelijih fotografija s toga kišnog, ali vrlo uspjelog piknika.  Kliknite na pojedinu sliku da je vidite uvećanu!  
piknik10.jpg (76662 bytes)piknik13.jpg (60076 bytes)piknik17.jpg (32991 bytes)piknik24.jpg (52497 bytes)

piknik25.jpg (57513 bytes)piknik36.jpg (59192 bytes)piknik38.jpg (51709 bytes)piknik39.jpg (81861 bytes)

piknik8.jpg (61268 bytes)piknik74.jpg (50580 bytes)piknik72.jpg (50830 bytes)piknik42.jpg (51271 bytes)

piknik27.jpg (53196 bytes)piknik4.jpg (45578 bytes)

 

Home

Copyright © 2001 St Jerome Croatian Catholic Church. All Rights Reserved.
Website Design: CT5