Pregled upe sv. JeronimaFra Jozo Grbe
Oujak 2003


Dragi upljani!

Ovo je moje prvo pismo vama. Razlog ovog pisanja je analiza nae upne zajednice. Iza nas je veličanstvena proslava 90. obljetnice upe. Uli smo u novu godinu i ova zajednica ide uspjeno, zdravo i dobro prema svojoj 100. godinjici postojanja. Stoga bih htio podijeliti s vama nekoliko misli i pogledati unatrag i unaprijed.

Povijest
Ova zajednica je bogata povijeću. Ovdje su se ljudi uvijek osjećali doma. Ovdje je mjesto molitve, susreta, radosti. Ovdje su obitelji i pojedinci stvarali prijateljstva, pronalazili sreću. Ovdje su generacije naih ljudi stvarale povijest svojim ivotima, svojom aktivnoću u zajednici i svojom nesebičnom ljubavlju. Kada prelistavamo nae knjige i bulletine, onda tek vidimo koliko je Sv. Jeronim dio due naeg čovjeka.

Tradicija/drutva i klubovi
Sv. Jeronim je od samog početka svog djelovanja čuvao i gradio i krćansku i nacionalnu tradiciju. Uvijek iznova kada čitam sve ono to su moja braća franjevci desetljećima tiskali o događajima u upi, divim se mnogim drutvima koja su kroz mnoge godine okupljali i čuvali zajednicu. Neki od njih vie ne postoje, a ostali su aktivni. Pripadati nekome, biti dio nečega i znati da netko pripada vama, temeljni je ljudski osjećaj.  Čovjek mora pripadati nekome, mora negdje naći dom. Pripadnost je bitni dio čovjekove egzistencije. Stoga i ovom prigodom Vas molimo, učlanite se u neka od naih drutava, klubova, organizacija. Budite aktivni. Dajte neto zajednici, jer dajući batiniti ćete radost ivota. Naa upa ima vie različitih udruga i klubova, pridruite se nekome, osvjeite tu udrugu i dovedite jo nekoga.

Arhiv
Ovo gore navedeno posebice je vidljivo u arhivima nae upe. Zadnjih godinu dana u pripravi za 90. obljetnicu upe sredili smo na upni arhiv. Sada se na jednom mjestu nalaze svi nai bulletini, godinja izvjeća, upne fotografije s mnogih događaja, različiti dokumenti, deklaracije, dopisi, knjige, novine. Arhiv je spreman za slavlje 100. obljetnice upe. Bit će to puno lake učiniti nego to je bilo do sada. Svima vama koji ste doprinijeli na bilo koji način da ovo bude sređeno i skupljeno iskrena hvala.

kole
Naa upa ima dvije kole:  kolu sv. Jeronima i Hrvatsku kolu kardinal Stepinac.

Osnovna kola sv. Jeronima radi dobro. Posebice zadnje dvije godine. Mislim da svi moemo biti zadovoljni i s administracijom i s učiteljima i posebice s programom. Djeci je ponuđeno puno vie stvari nego prije. Glazba, drama, kompjuteri, strani jezici samo su jedan dio novih stvarnosti u naoj koli. Hvala svima koji nesebično daruju svoje talente i svoje vrijeme za dobro djece i kole. Ova kola ima predivnu tradiciju već vie od 80 godina dobre edukacije i obiteljske atmosfere. Nadam se da će kola napredovati jo i vie i bolje u nadolazećim godinama. Budućnost kole uvijek je ovisila o veličini ljubavi roditelja i svih koji su uključeni u ivot kole. Posebno bih ovdje molio roditelje da budu vie otvoreni i da zaista njihov moto bude ne samo sebičan >to meni i mome djetetu moe dati kola<, nego >to ja i moja obitelj moemo dati koli<. Svaka nesebičnost vodi zajedničkom dobru.

Da, naa kola radi izvrsno, međutim ima jedna stvarnost koja mi stalno lei na srcu: Uzalud je slati djecu u katoličku kolu, ako roditelji svojim krćanskim primjerom ne pokau kako se ivi!  Dobar primjer svojoj djeci vrijedniji je od svega ostalog. Zato vas posebno molim: Dok cijeli tjedan djeci nudimo dobru edukaciju, dok se trudimo dati im sve to moemo, kada dođe nedjelja nađimo se zajedno u crkvi, na sv. Misi zahvaljujući Bogu za sve blagoslove i sva dobra. Biti dio ove upe i biti dio ove zajednice znači sudjelovati sa zajednicom u nedjeljnom euharistijskom slavlju. Zato, dragi roditelji nedjeljnu misu nemojte proputati. Sada imamo jednom mjesečno tzv. obiteljsku misu. Ja bih elio i svakako traio da ta obiteljska misa bude svake nedjelje.  Da, svake nedjelje! Jer jedino tako ima smisla.

Hrvatska kola "Kardinal Stepinac" postoji već 30. godina.  Djeca uče hrvatski jezik, povijest, kulturu. Znam da mnogi od Vas rtvuju mnogo kako bi svake subote djeca bila u naoj koli i naučila neto vano. kola je vana ne samo zbog svoje edukacijske vrijednosti, nego i zbog svoje socijalne dimenzije. Hrvatska kola je mjesto susreta mnogih naih generacija i mjesto ponosa. Roditelje molimo da budu odgovorniji, da Hrvatsku kolu shvate ozbiljnije i da doista razumiju da je i čast i ponos poripadati ovoj upi i ovoj koli. Nadam se da će kola rasti i da će i broj učenika i participacija roditelja biti veći. Broj kompletnih narodnih nonjih svake se godine povećava. Nastupi nae djece izvan kole sve su bolji i čeći.  Djeca su uključena u nedjeljna čitanja i tako postaju aktivni dio ove zajednice. Molim dakle roditelje da budu jo aktivniji i odgovorniji. Kada je riječ o disciplini nae kole, onda mislim da tu ne smije biti kompromisa niti s roditeljima niti s djecom, jer disciplina je majka svakog učenja.  Disciplina nije izbor, ona je jedini put do znanja!

Hrvatski katolički radio - "Glas upe sv. Jeronima"
Već nekoliko godina postoji na "Hrvatski katolički radio".  Iako je ovaj program samo pola sata, koliko nam je poznato prilično je sluan. Otkada smo preli na novu postaju 750 AM čujnost radija je puno bolja (do St. Louisa na jugu, Detroita na sjeveru, Milwakueeja, Rockforda i dalje). Sretni smo da moemo putem radio valova doći do mnogih koji ne mogu doći k nama. Svima vama koji podravate radio iskrena hvala. Svakako vas molim za kritike, savjete i prijedloge. Samo po njima moemo to činiti jo i bolje.

 

Duhovno stanje nae zajednice
Kakvo je stanje nae zajednice? Jesam li zadovoljan? Moda je odgovor negdje na sredini!
Mislim da su nedjeljne mise bolje posjećene. Mi fratri smo pokuavali stalno ljude uvjeriti kako nedjeljni susret u crkvi ne moe nita zamijeniti. Mislim da smo zadnjih godina imali dosta duhovnih obnova, predavanja, gostiju, svečanih misa za razne prigode. Gosti nae upe su bili mnogi: od kardinala Georgea i čikakih biskupa, do hrvatskih biskupa, svećenika koji su poznati u karizmatskim pokretima diljem svijeta, misionara....
Mislim da je svako na svoj način darovao puno, kako bi nam otvorio barem malo ui Duha i osvjeio duu.

Mislim svakako da posebno roditelji koji imaju djecu u naoj koli moraju svojim primjerom pokazati da su im sakramenti vani, da je sveta misa vaan susret s Kristom, da je njihov primjer djeci najvaniji.
Čini mi se ponekad da nai ljudi ne znaju puno o sakramentima i vjeri kao takvoj. Stoga imamo u naim klupama u crkvi kratke sadraje vjere kao podsjetnike.
Glede sakramenata: oni nisu samo forma i fomalnost. Oni su duhovni sadraj nae vjere.
Prilično sam alostan kada sam prole godine vidio da veliki dio mladih koji se ele uskoro vjenčati već mjesecima ive zajedno? Zato? Koliko roditelji mogu na to utjecati?  Da li roditelji samo prelaze preko toga jednostavno zatvorivi oči?!  Ako je tako - zato? Postoje određeni principi preko kojih mi ne moemo!  Postoje vrijednosti koje vrijeme ne mijenja. Kae sveti Pavao: "Krist je isti, jučer, danas i sutra".
Kada birate kumove za krtenja, krizme i vjenčanja, molimo vas birajte ljude koji su praktični katolici. Riječ je o svjedočanstvu vjere, a ne o darovima, novcima i lijepom izgledu!

Raspored naih misa je slijedeći: subota 5:30 navečer, nedjelja: 7:30, 9:30 i 11:00 ujutro. Da li je to u redu?  Da li je raspored misa nekima samo isprika da ne mogu doći ili je u pitanju neto drugo. Mislim da kao to euharistija znači rtva, da dolazak na misu također znači rtva.  Čovjek je pozvan ostaviti sve i doći Kristu.
Jeste li vi zadovoljni duhovnim stanjem nae zajednice? to treba promijeniti, dodati, usavriti? Molimo vas, recite nam. Mi fratri uvijek smo htjeli čuti vas? to vi kaete? Ne govorim ovdje o pritubama, nego o kvalitetnim, konstruktivnim idejama, prijedlozima, za dobro cijele zajednice, a posebice mlađih generacija koje dolaze.

Velika Gospa je na sredinji upni događaj. I ovom prigodom molimo vas, uključite se vie u pripravi za Veliku Gospu.  Često puta veliki posao padne na nekoliko ljudi.  Ovo je naa zajednička feta, ponos nae zajednice. Ako se svatko samo malo vie uključi, bit će fantastično.
U naoj upi imamo dvije devetnice: Sv. Anti u lipnju i Gospi u kolovozu. Predivni su to dani kada moemo biti vie povezani sa svecima, s ljudima koji su proli naim ljudskim stazama i čiji je ivot nama inspiracija.
Svake nedjelje imamo vjeronauk za djecu koja ne pohađaju katoličke kole. Vjeronauk je na engleskom i na hrvatskom jeziku.
Prole godine smo imali mjesečna predavanja na različite i zanimljive teme. Ove godine ćemo pokuati nastaviti s njima. Vai prijedlozi u svezi tema predavanja su svakako dobro doli.

Materijalna obnova nae zajednice
Zadnjih 6-7 godina u naoj upi se puno radilo. Obnova je rekao bih gotova.

Crkva je dobila novi izgled. U pročelju crkve imamo novi kamen. Crkva je dobila novi krov. Ispred crkve stepenice i cjelokupni ulaz dali su kvalitetniji i klasični izgled crkvi.  Jo se nadam da ćemo dobiti skulpturu sv. Jeronima. Naalost, administracija i dokumentacija je oduila realizaciju ovog pothvata.

Unutranjost crkve je dobila novi oblik.

- U crkvi je postavljen novi drveni pod.
- Crkvene klupe su potpuno obnovljene.
- Postavljen je novi udobni materijal na klecala.
- Bojanje crkve je potpuno promijenilo njezinu sliku (slike apostola, anpela, franjevački grb, znakovi Duha Svetoga). Slika Isusa u Getsemaniju na stropu crkve koja je na platnu potpuno je obnovljena, očićena i konzervirana. To je jedina slika koja je od početka crkve (1884).
- Sveci su dobili novi izgled kvalitetom novih boja.
- Dograđen je toalet za potrebe starijih osoba.
- Hodnik pri ulazu u crkvu je potpuno obnovljen. Stari strop je skinut, drvo obnovljeno, te dodane dvije slike na platnu (grb čikake nadbiskupije - osnovane1843. i grb hrvatske franjevačke kustodije osnovane 1926.)
- Postavljen je prekrasan tepih u prolazima u crkvi. Tepih je izuzetne kvalitete iz Belgije.
- Gornji kat crkve također je obnovljen. Klupe su obojene, postavljen je novi tepih preko cijelog gornjeg kata.
- Nae orgulje su zadobile novi zvuk. Naime kroz godinu dana izvren je potpuni servis, zamjena dijelova te elektronski dodatak. Orgulje su zasigurno u najboljem mogućem stanju do sada.
- Zadnjih mjeseci dobili smo nove oltare u naoj crkvi. Glavni oltar gdje se nalazi tabernakul, te pokrajinski oltari. Nadam se da vam se svima sviđaju ovi prekrasni mramorni umjetnički oltari.  Prole godine zahvaljujući vlč. Sudcu dobili smo i sliku blaenog kardinala Stepinca.
Jo očekujemo uskoro da će biti dovreni: pričesna ograda, dva podijuma za čitače i krstionica.
- Na glavni oltar umjesto tepiha postavljen je bijeli i crni mramor.
- Okviri za slike Gospe Sinjske i Kardinala Stepinca nadamo se da će biti gotovi ove godine.
- Detaljni financijski prikaz dobitaka i izdataka za obnovu crkve dobit ete čim zavrimo radove oko oltara. U tom izvjeću imati ćemo na jednom mjestu sve gore navedene trokove obnove.

Zgrada kole
Zgrada nae kole dobila je potpuno novi krov. Dvorana prije 6 godina je obnavljana. Prije nekoliko mjeseci prostorija za kindergarden dobila je nove prozore, a time i puno vie svijetla. U cijeloj zgradi promijenjen je sustav osvjetljenja po kojemu troimo 20% manje energije, a dobivamo 10% vie svijetla.
Kuhinja je opremljena novim setom posuđa, te policama za ostave.
kola je otprije nekoliko godina potpuno obojana.

upni ured
U upnom uredu postavljeni su novi prozori, novi sustav grijanja i hlađenja, novi podovi. Nedavno smo uredili upnu knjinicu na engleskom i hrvatskom jeziku, sredili arhiv upe. upa ima lijepu selekciju knjiga, video i audio vrpci koji su u velikoj većini duhovnog ili etničkog karaktera.

Ured je kompjuteriziran, povezan internetom. Naa web stranica www.stjeromecroatian.org je vrlo posjećena. Ona se obnavlja svaki tjedan. Na nau stranicu dolaze ne samo upljani i ne samo ljudi iz Chicaga, nego i cijele Amerike i Europe.

Napravljen je program za sve donacije koji prispiju u upu. Također je upravo pri zavretku elektroničko vođenje računa i čekova, tako da je transparentnije pregledati sve izdatke i dohotke upe.
Kuća upnog ureda je dobila novi krov. Potpuno je uređen podrum koji slui za ostavu (stvari za Veliku Gospu, Bingo, različite fete...)
Uređena je i obnovljena kuhinja.
Uskoro ćemo dobiti lijepi znak hrvatskih franjevaca napravljen od bakra za pročelje naeg upnog ureda.

Matice krtenih, pričećenih, krizmanih, vjenčanih i umrlih su u najboljem redu. Do sada su podaci o umrlima od 1912. preneseni u kompjutere. Nadamo se da će ove godine i ostali podaci biti elektronizirani.

Male dvorane
Prije nekoliko godina potpuno smo obnovili dvije male dvorane iza crkve. Mala dvorana (donji kat) je zaista divno uređena. I ona je sada dostojanstveno mjesto naih okupljanja.

Mala dvorana (drugi kat) također je prekrasno uređena. U njoj je dodana velika televizija za pokazivanje filmova i ostalih potreba. Dvorana slui većinom za predavanja, diskusije, sastanke svih naih klubova i drutava.

Na tom katu također je uređen prostor za Hrvatsku kolu, odnos smjetaj narodnih nonji i materijala koje koristi kola.

Također je tu uređen studio naeg Hrvatskog katoličkog radija s dobrom opremom.

Zgrada samostana
Naalost u naem samostanu nemamo vie sestara. Ja se nadam da će opet doći vrijeme kada će zajednica sestara imati dovoljno sestrara koje će nam poslati. Zgrada je potpuno obojena unutra. Postavljeni su novi tepisi, prozori. Nedavno je postavljen i novi krov. Zgrada ima dva kata. Na prvom katu se nalazi Predkolski razred kole sv. Jeronima. Drugi kat je trenutno prazan, a u podrumu samostana nalazi se dobar kompjuterski lab s preko 25 kompjutera koji slue djeci nae kole.

Gospina oaza mira
Prije otprilike 6 godina između zgrade samostana i kole napravljena je rekao bih mala Gospina oaza mira s kipom Gospe. Lijepo je vidjeti kako mnogi ljudi i rano ujutro i kasno navečer zastaju ovdje i pomole se.

Parking
Na mali parking je takav kakav je. On je premalen i ni blizu dovoljan za sve nae potrebe.

 

Budućnost

Duhovnost
Mislim prije svega da u ovoj upi trebamo vie raditi s mladima i za mlade. Predlaem i elio bih:
- kada bismo imali tzv. "youth minister", dakle mladu osobu ili osobe koje će skupljati mlade i stvarati programe za njih.  Nadbiskupija nam u tome ovdje moe pomoći. Ove godine na Navy Pier (od 30. listopada do 2. studenog) odrati će se Dani mladih katolika. Moda nam je to dobar povod da se počme neto.

Vi ste oni koji najvie trebaju duhovnost ove zajednice, zato Vas molimo recite nam vae misli, prijedloge i ideje. Moete to učiniti direktno nama, a moemo staviti i jednu kutiju na kraju crkve gdje moete napisati vae prijedloge.

Nai crkveni zborovi rade dobro. Moemo li bolje? Sigurno da. Bilo bi lijepo da svi oni koji znaju pjevati pridrue se članovima naeg zbora.  Posebno bih volio da nae engleska misa u 9:30 i hrvatska misa u 11:00 sati barem jednom mjesečno imaju dječji zbor. Imamo puno djece koja znaju pjevati. Molim i molim ovom prigodom roditelje da se odazovu. Dođite i javite nam se.

Mi fratri jesmo jako zauzeti. Ali vi dobro zante da uz nau najbolju elju i volju učiniti sve dobro, mi ne moemo sami. Mi trebamo vau pomoć. Uvijek ste vi bili tako dobri i susretljivi, ja Vas molim budite i dalje.  Odvojite svoje vrijeme, darujte svoje ideje, snagu svog duha, budite manje kritični, a vie konstruktivni.

Pazite na govor. O ljudima nemojte loe govoriti. Ako ne moete učiniti dobro, nemojte činiti ni loe. Svakoj osobi je draga dobra reputacija. Svako voli da ga se voli. I kada kritizirate, kritizirajte s ljubavlju. Nemojte imati vika riječi!

Bio bih jako sretan kada bismo si svi stavili u zadatak da na nedjeljnu misu dovedemo samo jo jednu osobu vie!  Moete li? Biti ćete jako radosni ako to učinite. Zajednica koja moli zajedno ne moe ne uspjeti.

Isto tako predlaem da ove godine napravimo foto album nae upe. A to znači doći će jedna fotokompanija koja će napraviti raspored i točne dane, te će sve nae obitelji uslikati. Napraviti će foto knjigu nae upe.  Cijena svega ovoga je jedino slike koje trebamo kupiti, knjigu dobivamo na dar. Nadam se da nemate nita protiv ove ideje.

Neki prijedlozi za nadolazeće godine

Dijelim s Vama nekoliko ideja glede slijedećih pet godina ivota ove upe.  Kao to sam gore naveo, materijalno stanje svih naih zgrada je jako dobro. Po mom viđenju i prema potrebama nae zajednice, mislim da bi u slijedećih pet godina trebalo učiniti slijedeće:

- temeljito obnoviti veliku dvoranu. Sruiti vanjski zid (iza sadanje pozornice), te proiriti dvoranu prema vani. Time bismo mogli dobiti novi i kvalitetniji prostor za pozornicu, te tako omogućiti i naoj djeci i svim naim socijalnim događajima da dobiju dostojanstven prostor. Potpuno treba obnoviti područje bara, zamijeniti stolove i stolice, srediti rasvjetu. Postaviti nove prozore na učionicama.

- druga vanija stvar od ove gore jest dodatno zemljite za nau upu. Mislim da trebamo u blizini crkve kupiti komad zemlje. Na parking je premali. Naa feta Velike Gospe uvijek je u guvi. Mislim da upa treba definitvno pokuati dobiti dodatni prostor u blizini crkve.

- osobno sam protiv bilo kakvog novog i direktnog opterećivanja vas upljana u vidu novčanih obaveza i obećanja. To smo učinili do sada već dva-tri puta. Mislim da je to dovoljno. Mislim da malo pomalo upa moe polako naprijed u te projekte.

- Na parking koji sada koristimo trai novu ogradu, novi cement i zatitu. Od gore navedenih projekata ovisi i njegovo uređenje.

- Naa upa bi trebala ove godine dobiti svoj foto album u kojem bi sve obitelji nae upe imali svoje slike i adrese.

- Glede publikacija, trenutno izdajemo upni tjednik, Vjesnik Velike Gospe, upljanima aljemo pisma za Boić, Uskrs i Veliku Gospu. Jednom godinje objavljujemo godinji financijski izvjetaj upe. Mislim da ovome treba dodati i godinje "stanje nae upe" u kojem će se razmotriti godinji rad i gledati u budućnost.

- Nau novu knjinicu treba obogatiti dodatnim knjigama te omogućiti upljanima posudbu knjiga.

Ovo je moj najkraći pogled na upu. O svim ovim temama moe se govoriti puno due. Ovim kratkim pregledom htio sam da znate stanje upe, ali isto tako da se uključite u aktivni dijalog nae zajednice. Zajedno moemo sve.  Ni radost nije radost dovoljna ako se ne podijeli, ni alost nije prevelika ako se dijeli s drugima.

Zahvalan sam zaista za sve to činite u ovoj naoj upi, za sve vae darove, talente, vrijeme, ideje i posebice molitve.

S ljubavlju,

Va fra Jozo Grbe


TOP                                                                            HOME

Copyright 2001 St Jerome Croatian Catholic Church. All Rights Reserved.
Website Design:
CT5