HRVATSKA ŠKOLA "KARDINAL STEPINAC"

Popis odbora i učitelja

  - Galerija fotografija hrvatske škole
  - Povijest hrvatske škole u Chicagu  
     

 

NOVI ODBOR HRVATSKE ŠKOLE
KARDINAL STEPINAC
2017-18

U petak 2. lipnja 2017. održani su izbori za novi odbor
Hrvatske škole Kardinal Stepinac. Izabrani su :

Jennifer Kraljević - predsjednica
Miro Marcikić - zamjenik predsjednice
Vicki Božen - tajnica
Davorka Toromanović - pomoćnica tajnice
Ante Zoko - rizničar
Lucy Bilaver - pomoćnica rizničara
Annamaria Babich
- predsjednica nadzornog odbora
Maja Dugandžić - članica nadzornog odbora
Matt Babich - član nadzornog odbora

Zahvaljujemo dosadašnjim članovima Odbora
na trudu i čestitamo novima na izboru.


PRIJAŠNJI ODBORI HRVATSKE ŠKOLE KARDINAL STEPINAC

PRVI ODBOR 1982 - 1992
Pavo Hrkač, predsjednik
Louis Scalise, podpredsjednik
Nevenka Jurković, tajnica
Zdenka Barun, blagajnica
Kate Mulc, zamjenica blagajnice 1989.

ODBOR 1991/1992
Pavo Hrkac, predsjednik
Louis Scalise, podpredsjednik
Božena Ilic, tajnica
Mile Perković, zamjenik tajnice
Zdenka Barun, blagajnica
Kate Mulac, zamjenica blagajnice

ODBOR 1992-1996
Anton Runac, predsjednik
Louis Scalise, podpredsjednik
Irena Šimatic, podpredsjednica
Božena Ilic, tajnica
Željka Rogic, zamjenica tajnice
Kate Mulac, blagajnica
Ruža Šumera/Mira Mulac, zamjenica blagajnice

ODBOR 1996/1997
Josip Novak, predsjednik
Duško Kraljevic, podpredsjednik
Nediljko Brcic, tajnik
Željka Rogic, zamjenica tajnika
Ika Mandac, blagajnica
Mira Mulac/ Ljubica Belan, zamjenice blagajnice

ODBOR 1997/1998
Božo Kosir, predsjednik
Duško Kraljevic, podpredsjednik
Nevenka Jurkovic, tajnica
Ana Žolo, zamjenica tajnice
Ika Mandac, blagajnica
Ljubica Belan, zamjenica blagajnice

ODBOR 1998/1999
Duško Kraljevic, predsjednik
Božo Kosir, podpredsjednik
Nevenka Jurković, tajnica
Ana Žolo, zamjenica tajnice
Vesna Mlinarić, blagajnica
Ika Mandac, zamjenica blagajnice

ODBOR 1999/2000
Duško Kraljevic, predsjednik
Ivo Kosir, podpredsjednik
Nevenka Jurković, tajnica
Olga Puljić, zamjenica tajnice
Vesna Mlinarić, blagajnica
Juliana Perisin, zamjenica blagajnice

ODBOR 2000/2001
Duško Kraljević, predsjednik
Ivo Kosir, podpredsjednik
Nevenka Jurković, tajnica
Olga Puljic, Milka Krpan, zamjenice tajnice
Vesna Mlinarić, blagajnica
Juliana Perisin, zamjenica blagajnice

ODBOR 2001/2002
Duško Kraljevic, predsjednik
Ivo Kosir, podpredsjednik
Nevenka Jurković, tajnica
Milka Krpan, Olga Puljić, zamjenice tajnice
Vesna Mlinarić, blagajnica
Juliana Perisin, zamjenica blagajnice

ODBOR 2002-2004
Duško Kraljevic, predsjednik
Ivo Kosir, podpredsjednik
Nevenka Jurković, tajnica
Olga Puljic, Milka Krpan, zamjenice tajnice
Vesna Mlinarić, blagajnica
Mary Bušljeta, Juliana Perisin, zamjenice blagajnice

ODBOR 2004/2005
Duško Kraljevic, predsjednik
Ivo Kosir, podpredsjednik
Nevenka Jurković, tajnica
Olga Puljic, Milka Krpan zamjenice tajnice
Vesna Mlinarić, blagajnica
Snježana Šego / Jadranka Hrvojević, zamjenice blagajnice

ODBOR 2005/2006
Radoslav Bušljeta, predsjednik
Ivo Kosir, podpredsjednik
Nevenka Jurković, tajnica
Milka Krpan / Ankica Kikaš, zamjenice tajnice
Vesna Mlinarić, blagajnica
Snježana Šego / Jadranka Hrvojević, zamjenice blagajnice

ODBOR 2006/2007
Radoslav Bušljeta, predsjednik
Ivo Kosir, podpredsjednik
Nevenka Jurković, tajnica
Jadranka Hrvojević, Ankica Kikaš, zamjenice tajnice
Vesna Mlinarić, blagajnica
Snježana Šego, zamjenica blagajnice
Ivan Jureta, Nadzorni odbor

ODBOR 2007/2008
Ivo Kosir, predsjednik
Ivan Jureta, podpredsjednik
Nevenka Jurković. tajnica
Irena Brajković, zamjenica tajnice
Vesna Mlinarić, blagajnica
Snježana Šego, zamjenica blagajnice
John Kosic, predsjednik Nadzornog odbora
Ana Barun, član Nadzornog odbora
Ivan Mlinarić, član i službeni fotograf škole

Odbor 2007-08

Odbor 2007. godine

 

UPRAVA HRVATSKE ŠKOLE za god. 2010-11:

Predsjednik:  Ivo Kosir

Zamjenik predsjednika:  Ivan Jureta

Tajnica: Diana Dalić 

Zamjenica tajniceTheresa Karacic

Blagajnik: Zdravko Cikoch

Zamjenica blagajnice: Ann Marie Draženović 

Dame koje se brinu za narodne nošnje: Marija Kosić, Mary Bušljeta, Vesna 
Jureta, Anka Zolo, Silvija Kosir i Andjela Bajić.

Nadzorni odbor Škole u sastavu od tri člana:  John Kosić, predsjednik,  Annamaria Babich i Margie Cikoch

 

ODBOR HRVATSKE ŠKOLE 2013/14

Godišnja izborna sjednica za Hrvatsku školu je održana 2. lipnja 2013. Rezultati izbora su slijedeći:
Predsjednik - Ivo Kosir
Podpredsjednica - Snježana Šego
Tajnica - Jennifer Kraljević
Pomoćnica tajnice - Jadranka Kraljević
Blagajnik - Zdravko Cikoch
Pomoćnica blagajnika - Margie Cikoch
Nadzorni Odbor: Anna-Maria Babić, Teresa Karačić, Sylvia Basan. 

 

2016/17 ODBOR HRVATSKE ŠKOLE KARDINAL STEPINAC

U srijedu 25. svibnja 2016. održani su izbori za novi odbor Hrvatske škole Kardinal Stepinac. U novi odbor su izabrani:

Ivo Kosir - predsjednik

Ivanka Paraga - zamjenica predsjednika

Vicki Božen - pomoćnica tajnice

Margie Cikoč - rizničarka

Ante Zoko - pomoćnik rizničarke

Annamaria Babich - predsjednica nadzornog odbora Lucy Bilaver - članica nadzornog odbora

Matt Babich - član nadzornog odbora

Zahvaljujemo dosadašnjim članovima Odbora na trudu i čestitamo novima na izboru. Svi smo pozvani da s njima surađujemo i da im pomažemo u poslovima na dobrobit Hrvatske škole.


 

BRIŽNICI NARODNIH NOŠNJA HRVATSKE ŠKOLE:

Zdenka Barun
Smilja Tošić
Ljubica Belan
Ivanka Pejoski
Mary Bušljeta
Marija Kosić
Juliana Perišin
Janja Mulc
Silvija Kosir
Jadranka Kraljević
Anđela Bajić
Dubravka Ivančić
Davorka Toromanović


POPIS UČITELJA HRVATSKE ŠKOLE K. STEPINAC


UČITELJI NASTAVE:

Alujevic Grgas, Neven
Armic, Ana
Banic, Julia
Brajkovic, Irena
Brkic, Vera
Budimir Jurkovic,. Sanja
Bugarija, Branimir
Bugarija, Tomislav
Bušljeta, Radoslav
Cuvalo, Danica
Došen Pavišic, Marija
Dukic Condos, Mirjana
Duševic, Petar
Filipovic Mlinaric, Lucy
Hrkac, Kata
Hrvojevic, Jadranka
Ilic, Božena
Ivancic, Mario
Jakovljevic, Lidija
Jovic, Dinko
Jukic; Ljubica
Jureta, Vesna
Juric, Jadranka
Jurkovic, Ivan (Ito)
Jurkovic, Tihana
Knežic, Dragutin
Kosir, Božo
Kosir, Ivo
Kosir, Mara
Kraljevic Duško
Kraljevic, s. Blaga
Kutleša, Milka
Lisnic, Ljubica
Lisnic, Milica
Lukežic Renata,
Ljevar, Ivo
Malkoc, Anka
Maslac, Stojan,
Matic, Snježana
Mihaljevic, Antonija
Mihovilovic Mia
Miletic, Vera
Mišetic, Krešimir
Mlinaric, Danijela
Morrisey, Aleksandra
Mulc, Janja,
Paraga, Ivanka
Peh Kukec, Vlatka
Previc, Ratimir
Puljic, Olga
Rakaric, Nikola
Runac, Ankica
Runac, Ante
Sopic, Vlasta
Sr. Klementina
Sušac, s.Nada
Šajkovic, Silvija
Šego, Ljubica
Širic, s.Zdravka
Špehar, Nevenka
Šulentic, Višnja
Vucic, Milkica

UČITELJI FOLKLORA I PJEVANJA:

Armic, Vince
Bajic, Angela
Barun, Ana
Barun, John
Dalic, Diana
Galic, Maja
Hosticka, Ann Marie
Ivancic Novak, Dubravka
Jureta, Zrinka
Kristic, Karmela
Mišetic, Antonia
Mohovic, George
Mulac, Marija
Nikl, Seka
Paradžik, Angelina
Pavicic, Katica
Pavišic, Karmen
Pintar, Mary
Ratkovic, Mery Ellen
Ružic, Evelyn
Šain, Marijana
Šego, Snježana
Šola, Sandra
Šušnjara, Katarina
Toromanovic Novak, Davorka

UČITELJI TAMBURICE:

Cvitković, Josip (1986-2007)
Riccio, Josef (2007- )TOP                                                                         HOME

Copyright © 2008 St Jerome Croatian Catholic Church. All Rights Reserved.
Website Design: CT5