Dobro došli


HRVATSKA FRANJEVAČKA KUSTODIJA - III

Braća Franjevci  

OPĆI POVIJESNI PREGLED 

DJELATNOSTI KUSTODIJE (2.dio)

TISKARA KUSTODIJE

PREMINULA BRAĆA FRANJEVCI

 

      Tko je sv. Jeronim?
      Put kardinala Stepinca
      Povijest Župe
      Hrvatski katolički radio
      Statistike
      Kako doći do Sv. Jeronima?
      Razglednica župe

III. DIO:

BRAĆA FRANJEVCI - NJIHOV ŽIVOT I PUT  


 Živjeti u svijetu, ali ne poželjeti njegova užitka
Biti član svake obitelji,
ali ne pripadati nikom

  Dijeliti sve patnje
prodrijeti u sve tajne
i liječiti sve rane.  

 Hoditi od ljudi k Bogu
i prinijeti mu njihove molitve
vraćati se od Boga k ljudima  donoseći oproštenje i nadu.

  Imati srce poput plamena vatre za ljubav
i srce od bronze za čistoću poučavati i opraštati
tješiti i blagoslivljati uvijek

  Kakav divan život i on pripada Tebi,
svećeniku Isusa Krista.  (Lacordaire)

 

Uvod 

            U ovom poglavlju knjige donosimo osnovne podatke o franjevcima članovima Kustodije Svete Obitelji. Već na početku valja priznati da je svećenićki život u sebi tajna,  tajna postojanja i umjetnost predanja na polju neizvjesnosti, ali i polju ljubavi. Tajna je to kojoj se moramo diviti, pred njom zastajati i s njom živjeti tiho, ali ponosno. Mnoga imena spomenuta u ovoj knjizi jesu imena časnih ljudi koji uložiše život za pokret Radosti Isusa iz Nazareta i za očuvanje duše i ideje hrvatske. Vrlo je malo prigoda kada mi o njima govorimo. Svaki od njih na svoj način i po svojim sposobnostima ostavio je trajan pečat u jednom teškom razdoblju života hrvatske dijaspore na ovom američko-kanadskom tlu. Na svakog od njih mogu se tako divno primijeniti riječi pjesnika: “Brate, ti si dijete ove zemlje. Ti znaš njezine patnje, njezine boli. Poznaješ ove ljude, poznaješ svakoga od nas. Poznaješ našu slabost, našu podijeljenost i naš zanos. Silno ti je poslanje povjerio Bog. Da pred nama svjedočiš za njega i da pred njim svjedočiš za nas. Ti si onaj koji je svijetu vazda morao kazati i znati zašto Bog šuti tako često premda vazda diše s nama, premda prti naše boli. Ti si onaj koji je Boga dovodio i dovodi ljudima i kamo si pošao i kamo god pođeš, Bog će ići s Tobom. On ti je bio i bit će put i sandale i štap, i oslonac posađen u dno tvoga bića. Ali put ti ne bijaše lagan, u vremenima tjeskobe morao si saditi povjerenje, u vremenima nasilja morao si svjedočiti praštanje i blagost. Darovao ti je Bog posred praha zemaljskoga da budeš dijete neba. Brate, mnogo se od tebe tražilo, više no što je čovjeku dano, ali ti znaš da si obdaren Bogom jer si pristao biti zalogom ljubavi za nas, ne štedjeti se, istrošiti se sav” (S. Lice). 

           Svećeništvo je uzvišen poziv, ispunjen dostojanstvom i providnošću. Često puta svećenićki život ovih ljudi bijaše obilježen križem raspetih čežnji naroda i nade nikada dovoljno opipljive. U životu mnogih od njih dogodila se ona velika istina koju iskaza ruski pisac Turgenjev: “Domovina može živjeti bez nas, ali mi ne možemo živjeti bez nje.” Svoj život su uložili u službu Evanđelju i u brigu za očuvanje te plemenite duše hrvatske koja snažno titra u svakom od njih. Svoje ideale založili su u vječni san o vječnoj slobodi od grijeha i o zemaljskoj slobodi za domovinu. Život svakoga od njih jest tajna, tajna koja je zavijena u stvarnost ljubavi.

            Upravo takav život sebedarja, predanja i radosti proživjeli su oni koje spominjemo u ovoj knjizi sjećanja, oni koji još hodaju svojim stazama misionarskim, ali nadasve oni koji prijeđoše preko Rijeke. I onda kada se isprazni pješčani sat, pješčani zemaljski sat prolaznosti, kada umukne buka svjetovnosti, i kada dođe do kraja naše neumorno poslanje, kada oko nas sve utihne, kao što je to u vječnosti, nadati se da će vječnost prepoznati svoje i otkriti istinu u punini njena sjaja i da će ime naše postati dio novih putova, još neugaženih staza i horizonta bez zalaza sunca.

   

a) Hrvatski franjevci koji žive i rade u Kustodiji Sv. Obitelji

 

Fra Stjepan Bedeniković 

Fra BedenikovicFra Stjepan je rođen 25. studenog 1953. u Kobiliću kod Karlovca.Osnovnu je školu pohađao  u Kamenskom kod Karlovca i  St. Louisu. U SAD je došao 17. lipnja 1966.  Srednju školu pohađao je u Oak Brooku, IL (St. Joseph’s Seminary). U Franjevački red stupio je god. 1981. u kući novicijata u Green Bayu, WI. Teologiju je studirao u Chicagu (Catholic Theological Union), gdje je postigao i magisterij iz teologije. Za svećenika je zaređen u župi Srca Isusova u Chicagu 10. svibnja 1985. godine. Fra Stjepan kao kao pomoćni župnik djeluje na hrvatskim župama Srednjeg Zapada: Sv. Augustina u West Allisu (1985.-1989.) i Srca Isusova u Chicagu (1989.-1994.). Od 1994. do 2000. bio je župnik hrvatske župe Srca Isusova u Milwaukeeju. Sredinom 2000. godine postao je župnik župe Srca Isusova u Chicagu Osim pastoralnih djelatnosti, fra Stjepan je bio vijećnik Kustodije od 1988. do 1991. godine.

   

 

Fra Dražan Boras

Fra Dražan je rođen 17. ožujka 1982. u Mostaru. Pučku školu pohađa u Vitini (1988.-1996), a srednju u Ljubuškom (1996.-2000.). U Franjevački red je stupio 11. kolovoza 2001. Filozofiju i teologiju je studirao u Zagrebu i Sarajevu, gdje je i diplomirao 2009. godine. Za svećenika je zaređen 12. srpnja 2009. godine u Tomislavgradu.

Fra Dražan je obavljao službu župnog vikara na Humcu (2009. do 2011.), a godine 2011. dolazi u Kustodiju gdje je kao župni vikar radio u župi Sv. Franje u Windsoru. Od listopada 2011. župni je pomoćnik u New Yorku, gdje i sada radi.

 

 

Fra Lawrence (Francis) Frankovich 

Fra FrankovicFra Lawrence (ili, kako ga većina braće zovu, Fr. Larry) rođen je 28. studenog 1938. godine u Pittsburghu, PA.  U istom gradu je pohađao osnovnu i srednju školu.  Studij je pohađao u Westmontu, IL i Clevelandu, OH. U Franjevački red stupio je 1958. u Teutopolisu, IL. Teološki studij završio je u istom gradu god. 1966. te iste godine 9. siječnja biva zaređen za svećenika. Nakon svećenićkog ređenja Zajednica ga je postavila za voditelja duhovnih vježbi u franjevačkoj rezidenciji Kraljice mira u Beaver Fallsu (1966.-1969.). Fra Lovro je tih godina nastavio i postdiplomski studij na Notre Dame sveučilištu, IN, gdje je god. 1968. postigao naslov magistra telologije. Nakon toga je imenovan predsjednikom franjevačke rezidencije Sv. Franje u Gulf Breezeu (1969.-1970.). U to vrijeme predavao vjeronauk u obližnjoj srednjoj školi te služio na vojnoj bazi u Eglinu obavljajući pastoralnu službu za američku vojsku. Potom je pomoćni župnik u Župi Srca Isusova u Milwaukeeju (1970.-1977.). Tih godina boravka u Milwaukeeju fra Lovro uspješno studira na poznatom isusovačkom sveučilištu Marquette, gdje je godine 1976. promaknut na čast doktora teologije. Slijedeće godine predavao je teologiju na tom sveučilištu. Potom djeluje kao župnik u Župi sv. Ante u Sharonu (1977.-1978.). Ponovno se zatim vraća akademskom radu, te od 1978. do 1985. predaje na Kansas Newman Collegeu u Wichiti, KA. Godine 1985. imenovan je župnikom u Župi Sv. Josipa u Bethlehemu, gdje uz pastoralne obveze predaje na dva učilišta: Allentown College of St. Frances de Sales i na Mary Immaculate Seminary. Godine 1994. Zajednica ga šalje za župnika u Župu Sv. Augustina u West Allisu. Tu ostaje do ljeta 1999. kada se vraća profesorskom radu.  Naime, te godine postao je profesorom teologije na St. Joseph’s Seminary u Yonkersu, N.Y. (službenom teološkom učilištu nadbiskupije New York).  U rujnu 2000. godine postao je župnikom župe sv. Augustina u West Allisu, a u rujnu 2006. imenovan je ponovno župnikom.   Fra Lawrence je zajedno s fra Častimirom Majićem uredio knjigu 50-obljetnica Hrvatske franjevačke kustodije Sv. obitelji (Chicago, 1976.). Objavljuje priloge u sljedećim časopisima: The Homiletic and Pastoral Review, Liturgy, The Priest i The Dunwoodie Review. Tri puta je bio biran u upravu Kustodije (1973.-1976., 1988.-1991. i 2000.-2003.)  

  

Fra Nenad (Josip) Galić 

Fra GalicFra Nenad je rođen 27. siječnja 1941. u Ljubotićima, župa Kočerin u Hercegovini. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, gimnaziju na Širokom Brijegu i kod dominikanaca na  Bolu, otok Brač. U Franjevački red stupio je godine 1959. Filozofiju i teologiju studirao je u Sarajevu (Franjevačka teologija) i Rimu (Antonianum). Za svećenika je zaređen 10. srpnja 1966. u Sarajevu. U SAD dolazi sljedeće godine, 16. ožujka 1967.  Nakon nekoliko mjeseci provedenih u studiranju engleskog jezika u Washigtonu, D.C., god. 1967. određen je za pomoćnika u slovenskoj župi Majke Božje u Waukeganu, IL. Sljedećih nekoliko godina službovao je kao pomoćni župnik u sljedećim župama: Sv. Augustina u West Allisu (1968.-1974.), Sv. Ante u Sharonu (1974.) i Sv. Marija u Rankinu (1974.-1976.). Potom je župnik Župe Sv. Augustina u West Allisu (1976.-1986.) te Srca Isusova u Milwaukeeju (1986.-1989.). God. 1989. postaje župnikom u  Detroitu. Na ovoj župi gradi novu lijepu crkvu zajedno s novom dvoranom, župnom kućom i velikim prostorom za parkiranje, a nove župne zgrade premješta u bolji i sigurniji dio grada.  Župa dobiva novo ime: Sv. Lucija. Na njoj ostaje do 1997., kada je imenovan župnikom Sv. Josipa u Bethlehemu.  Fra Nenad je obnašao službu vijećnika Kustodije (1976.-1979.) te predsjednika Hrvatskog kluba (Croatian Civic Club) u Milwaukeeju. God. 2000. fra Nenad je ponovno izabran za vijećnika Kustodije, a imenovan je za gvardijana Samostana sv. Ante u Chicagu, u travnju 2005. godine.

 

Fra Robert Galinac 

Fra GalinacFra Robert je rođen 4. srpnja 1942. godine u Harrisburgu, PA. U Franjevački red stupio je god. 1959. u Lake Geneva, WI. Školovao se u West Chicagu, IL, gdje je 22. prosinca 1969. zaređen za svećenika. Odmah nakon ređenja poslan je u franjevačku rezidenciju u Gulf Breezeu, gdje je pomagao u pastoralu u američkoj zrakoplovnoj bazi Eglin. Nakon toga godine 1971. odlazi za pomoćnika u Župu Sv. Ante u Sharonu. Iste godine poslan je u Wheaton, IL, gdje je podučavao vjeronauk u St. Francis High School. U Wheatonu ostaje do 1974. Tada ga Zajednica šalje u rezidenciju Kraljice Mira u Beaver Fallsu, gdje je također predavao u srednjoj školi sve do 1978. godine. Župnikom Župe sv. Ante u Sharonu postaje 1978. godine. Tri godine kasnije, 1981., ponovno se vraća u Beaver Falls za predsjednika rezidencije i predavača na obližnjoj srednjoj školi. Nakon toga fra Robert se vraća u pastoralni rad. Godine 1986. imenovan je župnim pomoćnikom u Župi Srca Isusova u Milwaukeeju (1986.-1987.), a onda župnikom u sljedećim župama: Sv. Ante u Sharonu (1987.-1989.), Presvetog Trojstva u Ambridgeu (1989.-1994.), Sv. Josipa u Bethlehemu, (1994.-1997.), te Sv. Augustina u West Allisu (od 1999. do 2000.).  Fra Robert je boravio dvije godine kao bolnički kapelan u bolnici Sv. Franje u Greenvilleu, SC (1997.-1999.). Od 2002. radio je kao župni pomoćnik u župi sv. Josipa u St. Louisu.   Osim navedenih službi bio je i vijećnik Kustodije od 1982. do 1985. godine.

 

Fra Jozo Grbeš 

Fra GrbesFra Jozo Grbeš rođen je 17. ožujka 1966. u Rami. Kao dijete odlazi u Požegu u Slavoniji, gdje završava osnovnu i srednju školu. U Franjevački red stupio je 1986. godine na Humcu. Studira filozofiju i teologiju u Sarajevu, Canterburyju i Londonu (Engleska), gdje je i diplomirao na sveučilištu u Londonu 1992. U SAD dolazi 2. listopada 1992., a za svećenika je zaređen 7. veljače  1993. u hrvatskoj župi Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku. U istoj župi nakon svećenićkog ređenja nastavlja pastoralno djelovati. U vrijeme boravka u New Yorku upisuje postdiplomski studij te na St. John’s Unversity postiže akademski stupanj magistra teologije. Godine 1996. Zajednica ga šalje u hrvatsku župu sv. Jeronima u Chicagu, gdje je bio župni pomoćnik do 2001. God. 1998. nastavlja postdiplomski studij na Catholic Theological Union u Chicagu (doktorat u pastoralnoj teologiji). Od 2001. do 2012. vršio je dužnost župnika Župe sv. Jeronima u Chicagu. U rujnu 2012. godine, fra Jozo postaje kustos Franjevačke kustodije.

 

Fra Miro Grubišić 

Fra Miro je rođen 5. ožujka 1956. u Posuškom Gradcu u Hercegovini. Nakon završeneFra Miro Grubisic  osnovne škole pohađa Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. U Franjevački red stupio je 1977. godine u franjevačkom samostanu na Humcu. Teološki studij je pohađao u Makarskoj i Augsburgu, gdje je i zaređen za svećenika 30. lipnja 1985. godine. U SAD dolazi 13. prosinca 1986. godine te ubrzo postaje župnim pomoćnikom u župi sv. Franje u Windsoru. Sljedeće godine odlazi u Washigton D.C. na studij engleskog jezika. Nakon toga djeluje na sljedećim župama: Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku (1988.-1989.), Kraljice mira u Norvalu (1989.-1991.), Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku (1991.), Presvetog Trojstva u Ambridgeu (1992.) i Sv. Jeronima u Chicagu (1993.-1994.).  Godine 1994. postaje župnikom župe Sv. Leopolda Mandića u Londonu-St.Thomasu u Kanadi.  Od 2001. do 2003. bio je župni pomoćnik u župi Kraljice Mira u Norvalu. U svibnju 2003. godine postao je župnikom župe sv. Nikole Tavelića u Montrealu, a od 2004. godine župnik je u Kitcheneru.

 

Fra Jozo Grubišić 

Fra Jozo GrubisicFra Jozo je rođen 20. veljače 1949. godine u Sovićima u Hercegovini. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Splitu, a u Franjevački red stupio godine 1971. na Humcu. Teologiju je studirao u Sarajevu, Zagrebu i Washingtonu, D.C. U SAD je došao 16. svibnja 1975. Za svećenika je zaređen 3. rujna 1977. u Chicagu. Nakon svećenićkog ređenja fra Jozo je poslan u župu Sv. Ante u Sharonu, gdje je službovao kao pomoćni župnik (1978.-1980.). Nakon toga Zajednica ga šalje za pomoćnika u župu Sv. Marije u Steeltonu (1980.-1982.).  Fra Jozo je zatim imenovan župnikom župe Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1982.-1989.).  Nakon boravka u New Yorku (1989.-1990.) i  Windsoru (1990.-1991.) fra Jozo je imenovan župnikom župe Sv. obitelji u Kitcheneru, na kojoj je ostao šest godina (1991.-1997.) do imenovanja župnikom župe sv. Jeronima u Chicagu (1997-2001).  Od 2001. godine fra Jozo radi kao župnik župe sv. Leopolda Mandića u Londonu, a od 2004. godine župnik je u Montrealu.   Fra Jozo je bio vijećnik Kustodije (1997.-2000).

 

 

Fra Ljubo Krasić 

Fra KrasicFra Ljubo je rođen 18. ožujka 1938. u Čitluku u Hercegovini. Franjevačku gimnaziju pohađao je u Visokom, a studij filozofije i teologije u Sarajevu, Zagrebu i Rimu. U Franjevački red stupio je god. 1957. u Kraljevoj Sutjesci u Bosni. Za svećenika je zaređen 2. kolovoza 1964. na Širokom Brijegu. Nakon ređenja godinu dana je proveo u župi na Širokom Brijegu.  Onda je otišao u Švicarsku i tu organizirao Hrvatsku misiju i tu ostao četiri godine (1967.-1971.).  Potom fra Ljubo odlazi na studij moralne teologije na sveučilištu Alphonsianum u Rimu (1971.-1974.).  U SAD dolazi 1974. godine.  Iste godine je imenovan pomoćnim župnikom u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku.  Sljedeće, 1975., fra Ljubo je imenovan direktorom Hrvatskog etničkog instituta.  Već 1976. godine vraća se u Mostar na godinu dana i tu radi sa studentima.  Od 1977. do 1980. ponovno je direktor spomenutog Instituta te u isto vrijeme pomaže na župi Sv. Jeronima u Chicagu.  Sljedećih sedam godina (1980.-1987.) fra Ljubo je proveo kao župnik župe sv. Marka u Sudburyju. Tu je sa župljanima kupio i preuredio crkvu sa župnom kućom i dvoranom.  Nakon Sudburyja je imenovan upraviteljem Hrvatskog centra u Norvalu (1987.-1995.).  Od godine 1995. ponovno je direktor Hrvatskoga etničkog instituta u Chicagu te urednik Hrvatskog kalendara.  Fra Ljubo je pisac knjige Die Schulung der Kinder verschiedener Nationalitäten aus Jugoslawien in den europäischen Ländern te koautor knjiga: Hrvatski jezik I i II, Croatians in the Sudbury Centennial i Ilustrirani rječnik za djecu: hrvatski-engleski-njemački-francuski.  Posebice su vrijedna fra Ljubina izdanja Hrvatskog kalendara 1997. do 2005. godine, u kojima su obrađene hrvatske župe u Americi i Kanadi.  Fra Ljubo je i jedan od suosnivača HIŠAK-a (Hrvatske izvandomovinske škole Amerike i Kanade).  

Fra Zvonimir Kutleša  

Fra KutlesaFra Zvonimir je rođen 2. siječnja 1939. godine u Prisoju kod Tomislavgrada. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a franjevačku gimnaziju u Visokom. U Franjevački red stupio je 1959. u Kraljevoj Sutjesci u Bosni.  Filozofske i teološke znanosti studirao je u Sarajevu, Ljubljani i Daytonu, OH.  Za svećenika je zaređen 10. srpnja 1967. u Sarajevu. U SAD je došao 16. ožujka 1967.  Uskoro po dolasku fra Zvonimir je kao župni pomoćnik djelovao u župama Sv. Marije u Steeltonu (1968.-1971.) i Srca Isusova u Chicagu (od 1971.). Tu ostaje do god. 1976., kada je imenovan župnikom župe sv. Franje u Winsdoru.  Ovu župu obnavlja potpuno, gradi novu crkvu, župnu kuću i prostranu dvoranu. Na župi ostaje punih 19 godina (1976.-1995.). Zajednica ga zatim imenuje župnikom župe sv. Jeronima u Chicagu (1995.-1997.),  nakon toga župe Sv. Obitelji u Kitcheneru, a od srpnja 2004. do 2009. godine bio je župnik u Londonu, nakon čega odlazi u mirovinu.  Od 2014. ponovno je župnik u Londonu, Ontario. Vijećnik Kustodije bio je u dva navrata (1979.-1982. i 1982.-1985.).

 

Fra Veselko Kvesić 

Fra KvesicFra Veselko je rođen u Podkraju, župa Kočerin u Hercegovini. Osnovnu je školu pohađao na Kočerinu, a srednju na Širokom Brijegu. U Franjevački red je stupio na Humcu 1981. godine.  Filozofiju i teologiju je studirao u Makarskoj, Jeruzalemu i Sarajevu.  Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1988. u Mostaru te je iste godine 13. rujna stigao u SAD.  Nakon dolaska služio je kao župni pomoćnik na župama Kraljice mira u Norvalu (1988.-1989.), Sv. Augustina u West Allisu (1989.), Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku (1989.-1991.) i Sv. Jeronima u Chicagu (1992.). Godine 1991. pohađao je studij engleskog jezika na Georgetown University u Washigtonu, D.C.  Župnikom župe Our Lady of the Highways u Sault Ste Marie imenovan je 1994. godine, gdje i sada djeluje.  God. 1999. uz vođenje postojeće župe preuzima i drugu župu, Bezgrješnog začeća BDM u Garden Riveru.

 

Fra Ljubo (Branimir)  Lebo 

Fra Ljubo LeboFra Ljubo je rođen 3. listopada 1958. u Otoku kod Vinkovaca. Osnovnu školu završio je u Posušju, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom.  U Franjevački red stupio je 15. srpnja 1977. na Humcu. Filozofsko-teološki studij pohađao je u Sarajevu, Zagrebu i Jeruzalemu, gdje je postigao i akademski stupanj magistra teologije na Studium Biblicum Franciscanum (1987.).  U Ameriku je stigao 16. travnja 1987., te je iste godine imenovan župnikom župe Sv. Marka u Sudburyju.  Na toj župi ostaje 8 godina, do imenovanja župnikom župe Sv. Nikole Tavelića u Montrealu (1995.).  U rujnu 2001. godine fra Ljubo preuzima dvije župe u Sudburyju: sv. Marka i Presvetoga Trojstva, a od 2006. godine župnik je u Windsoru. 

 

 

Fra Ivica Majstorović 

Fra Ivica MajstorovicFra Ivica je rođen 1974. godine u Imotskom. Osnovnu školu je završio u Drinovcima, a klasičnu gimnaziju pohađao je u Visokom i Sinju. U Franjevački red stupio je 1993. na Humcu. Filozofsko-teološki studij završio je  u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu god. 1999. U SAD je stigao 17. studenog 1999. Pastoralnu godinu proveo je u župi sv. Jeronima u Chicagu i tu je zaređen za svećenika 7.svibnja 2000. Od rujna 2000. do rujna 2001. bio je župni pomoćnik u župi sv. Franje u Windsoru. Početkom rujna 2001. godine odlazi za župnog pomoćnika u župu sv. Ćirila i Metoda, New York.  U lipnju 2002. fra Ivica je imenovan župnim upraviteljem župe sv. Ćirila i Metoda, a polovicom 2003. godine postaje župnikom.  U kolovozu 2006. dolazi u Chicago i preuzima župu Bl. Alojzija Stepinca na sjeveru Chicaga, koju su prije vodili dominikanci, gdje je služio kao župnik do konca 2012. U siječnju 2013., fra Ivica postaje župnikom župe sv. Jeronima u Chicagu.

 

Fra Pavao (Nikola) Maslać 

Fra MaslacFra Pavao je rođen 25. kolovoza 1937. u Ljubljenici u Hercegovini. Iz Hrvatske bježi kao dijete u Austriju i ostaje tu od 1945. do 1947., a zatim odlazi u Italiju i u Grottamare završava osnovnu školu. Na istom mjestu započinje srednje školovanje, koje dovršava na St. Joseph’s Seminary u Westmontu, IL. U SAD dolazi godine 1951., a u Franjevački red stupa 1955. u Lafayetteu, NJ. Filozofsko-teološke znanosti studira u Westomontu, Rye Beachu, NH te na St. Bonaventure University, N.Y., i Holy Name Collegeu u Washigtonu, D.C. i tu biva zaređen za svećenika 17. ožujka 1962. Odmah nakon ređenja imenovan je pomoćnim župnikom u župama Srca Isusova u Chicagu (1962.-1964.) i Milwaukeeju (1964.-1970.). Zatim kao župnik djeluje na župama Sv. Josipa u St. Louisu (1970.-1976.), Sv. Jeronima u Chicagu (1976.-1979.), Presvetog Trojstva u Ambridgeu (1979.-1982.) i Srca Isusova u Chicagu (od 1995. do 2000.).  U rujnu 2000. preuzima župu Srca Isusova u Milwaukeeju, koju je vodio do 2012. godine.  Od siječnja 2013, fra Pavo je župnik Misije Blaženog A. Stepinca na sjeveru Chicaga.

Osim pastoralnog rada, fra Pavao je bio i predsjednik franjevačke rezidencije Kraljice mira u Beaver Fallsu (1979.) i gvardijan samostana sv. Ante u Chicagu (1982.-1985. te 1994.-1995.). Tri puta je bio biran za kustosa Franjevačke kustodije (1985.-1994.). Kroz to vrijeme uređivao je “Kustodijski vjesnik”.   Fra Pavao je od 1982. do njenog zatvaranja bio direktor Hrvatske franjevačke tiskare u Chicagu.  U vijeću Kustodije on je bio vijećnik tri puta (1970.-1973., 1982.-1985. i 1997.-2000.).  Od 2009. do 2012. ponovno je biran za kustosa Franjevačke kustodije. Od godine 1990.  obavljao je službu duhovnog vođe Hrvatske katoličke zajednice.

 

 

Fra Sjepan Pandžić  

Fra. PandzicFra Stjepan je rođen 29. svibnja 1948. u Drinovcima u Hercegovini. Tu je pohađao osnovnu školu. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Visokom, a studij filozofije i teologije u Sarajevu i Würzburgu u Njemačkoj.  Članom Franjevačkog reda postao je 1970. na Humcu, a za svećenika je zaređen 29. lipnja 1975. godine u Rimu.  Nakon ređenja djeluje na nekoliko župa u Hercegovini kao pomoćni župnik: u Blagaju (1975.-1978.), Vitini (1978.-1981.) i Mostaru (1981.-1982.). U SAD dolazi 24. svibnja 1982. Nakon toga djeluje kao pomoćni župnik u župama Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku (1982.-1984.), Sv. Marije u Steeltonu (1984.-1985.) i Srca Isusova u Chicagu (1985.-1987.).  Župnikom župe Sv. Nikole Tavelića u Montrealu postao je god. 1987.  Na njoj ostaje sve do 1995. Od 1995. do 2009., bio je župnik u Norvalu. Godine 2010. postaje župnik župe Sv. Josipa u St. Louisu, MO.  Fra Stjepan je više puta bio savjetnik Kustodije  (1985.-1988., 1988.-1991. i 1991.-1994. i 2001-2004).

 

 

Fra Nikola Pašalić 

Fra PasalicFra Nikola je rođen 6. studenog 1971. u Šuici kod Tomislavgrada. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a klasičnu gimnaziju u Visokom i Dubrovniku. U Franjevački red je stupio 1991. na Humcu. Filozofiju i teologiju studirao je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Za svećenika je zaređen u Zagrebu 17. lipnja 1998.  Iste godine, 14. studenog, stigao je u SAD te imenovan pomoćnim župnikom župe Kraljice mira u Norvalu.  Od rujna 2000. do rujna 2001. godine fra Nikola je službovao kao župni pomoćnik u župi Srca Isusova, Chicago. Od 2001. godine župnik je  župe sv. Lucije u Troyu, od 2006.godine župnik je u New Yorku.

   

Fra Philip Pavich

Fra Philip PavichFra Philip je rođen 12. svibnja 1930 godine u Waterloo, Iowa, gdje je završio pučku školu.  Srednju školu završio je 1948. u sjemeništu sv. Josipa u Westmontu, IL.  Zatim je studirao filozofiju i diplomirao 1954., te diplomirao kliničku psihologiju na Loyola sveučilištu u Chicagu 1969, kao i  biblijsku teologiju u Jeruzalemu 1980. godine.  Zaređen je za svećenika u Teutopolisu, IL, 1957. Obavljao je dužnosti duhovnog vođe, ispovjednika i učitelja.  Bio je župni vikar u Clevelandu 1969 - 1972, te u Indianapolisu 1972-1975.  Fra Philip je također bio na službi kao župnik i župni vikar na župama u Svetoj Zemlji od 1975 - 1986. godine.  Od 1986. do 2000. godine boravio je u Međugorju kao ispovjednik i pomoćnik hodočasnicima.  Od 2000. godine nalazi se u franjevačkoj kustodiji u Chicagu na dužnosti kapelana. Sad se nalazi na dužnosti upravitelja župe u Troy, MI.

 

Fra Ilija Puljić 

Fra Ilija PuljicFra Ilija je rođen 26. srpnja 1941. u Kamenoj u Hercegovini. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u franjevačkom sjemeništu u Visokom.  Studij filozofije i teologije pohađao je u Sarajevu i Daytonu, OH. Za svećenika je zaređen 26. srpnja 1969. u Frohnleitenu, Austrija.  Iste godine, 17. rujna, stigao je u SAD.  Župnim pomoćnikom u župi Sv. Marije u Steeltonu imenovan je 1971.  Nakon pet godina boravka u Steeltonu odlazi u Thunder Bay u Kanadi.  Pod njegovim vodstvom zajednica je kupila pentekostalsku crkvu, a zatim je izgrađen župni stan i dvorana.  Župnik je potom župa Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1980.-1982.) i sv. Ante u Sharonu (1982.-1984.).  Iz Pennsylvanije odlazi u župu Srca Isusova u Milwaukee i tu djeluje najprije kao pomoćnik (1984.-1985.), a onda kao župnik (1985.-1986.). župnikom župe sv. Ćirila i Metoda u New Yorku imenovan je god. 1986., a nakon tri godine župe Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1989.-1994.).  Kratko se vraća u župu Srca Isusova u Chicagu, da bi 1995. godine bio imenovan župnikom Sv. Marka u Sudburyju. Od 2001 – 2003. bio je župnik župe sv. Nikole Tavelića u Montrealu. Od svibnja 2003. radi kao župni pomoćnik u župi sv. Marka  u Sudburyju, a od 2006. godine kao župnik preuzima dvije župe u Sudburyju: sv. Marka i Presvetoga Trojstva. Godine 2009. preuzima dužnost župnog pomoćnika u Norvalu.

 

Fra Marko Puljić  

Fra Marko PuljicFra Marko je rođen 3. listopada 1954. godine u Vranjevićima u Hercegovini.  U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom.  Franjevcem je postao 1973. u franjevačkom samostanu na Humcu.  Filozofsko-teološke znanosti studirao je u Sarajevu i Augsburgu, gdje je diplomirao i zaređen za svećenika 9. kolovoza 1981. godine.  U Domovini djeluje na župi Sv. Petra i Pavla u Mostaru (1981.-1983.).  Dana 23. ožujka 1983. dolazi u SAD te biva imenovan župnim pomoćnikom u župi Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku i tu ostaje do god. 1989.  Nakon New Yorka god. 1989. odlazi za župnika u Milwaukee, a pet godina kasnije, 1994., za župnika u New York.  Od rujna 2000. – srpnja 2001. bio je župnik župe sv. Lucije u Troyu.  Od 2001. do 2009 bio  je kustos Franjevačke kustodije.  Godine 2009. postaje župnikom u Norvalu. Fra Marko je obnašao službu savjetnika Kustodije u četiri navrata (1988.- 1997. i od 2000. – 2001.)  

 

 

Fra Stipe Renić 

Fra RenicFra Stipe je rođen 5. rujna 1978. u Livnu. Osnovnu školu završio je u Sesvetskom Kraljevcu, a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Franjevački habit je obukao u Međugorju 8. rujna 1996. godine, a godinu novicijata proveo na Humcu kraj Ljubuškog. Teologiju je završio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za đakona je zaređen 30. studenoga 2002. g. u Zagrebu.  U jesen 2002. sam dolazi u SAD. U župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku je djelovao kao đakon. Za svećenika je zaređen u župi Srca Isusova u Chicagu 21. svibnja 2003. godine.  U kolovozu 2003. g. poslan je za župnog pomoćnika u župi Kraljice Mira u Norvalu, a od veljače 2005. bio je župni pomoćnik u New Yorku. Fra Stipe zatim postaje župnim pomoćnikom župe Srca Isusova u Milwaukeeju, a od siječnja 2013. postaje župnim pomoćnikom župe Sv. Jeronima u Chicagu.

 

 

Fra Ivan Strmečki

Fra Ivan StrmeckiFra Ivan Strmečki je rođen u Pittsburgu 21. prosinca 1957. od hrvatskih roditelja Josipa i Marije. Odrastao je u Madisonu, država Wisconsin, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu od 1964. do 1976. Studij fizike i matematike završio je na University of Wisconsin u Madisonu (1980). Nakon toga stekao je stupanj magistra znanosti na sveučilištu Cornell Ithaca, država New Yorku (1984.), te stupanj magistra iz područja novinarstva na sveučilištu Wisconsin (1994). Teologiju je studirao na katoličkom učilištu u Chicagu, gdje je stekao magistarski stupanj iz područja teologije 2005. godine. Hrvatskoj franjevačkoj kustodiji Svete obitelji pristupio je godine 1999. Za svećenika je zaređen 31. svibnja 2005. u hrvatskoj crkvi Srca Isusova u Chicagu, gdje je i služio od 2002. do 2005. godine. Službu župnog pomoćnika župe Sv. Jeronima vršio je od 2005. do 2012. U siječnju 2013., fra Ivan postaje župnik Župe Presvetog Srca Isusova u Milwaukeeju.


PREMINULA BRAĆA FRANJEVCI

   POVIJEST KUSTODIJE                                           TOP                                                    HOME

 

 

Copyright © 2016 St Jerome Croatian Catholic Church. All Rights Reserved.
Website Design: CT5