..
    Dobrodošlica
    Tko je sv. Jeronim?
    Put kardinala Stepinca
    Povijest Župe
    Hrvatski katolički radio
    Statistike
    Kako doći do Sv. Jeronima?
    Razglednica župe


DJELATNOSTI HRVATSKE FRANJEVAČKE KUSTODIJE - 2.dio

 

POVIJEST KUSTODIJE (1.dio)

TISKARA KUSTODIJE

BRAĆA FRANJEVCI (3.dio) 

 

II. DIO

DJELATNOSTI FRANJEVACA 

HRVATSKE FRANJEVAČKE KUSTODIJE  

a) Djelovanje na hrvatskim župama u Americi i Kanadi  

            Svakako je najvažnija djelatnost franjevaca u Americi i Kanadi bio pastoralni rad na župama.  Mnoge župe franjevci su i utemeljili, dok su druge opet preuzeli, kad druge biskupije ili redovničke zajednice nisu više imale svećenika koji bi nastavili rad na tim župama.

            Kako ipak primarna svrha ove studije nije obrada hrvatskih župa i misija u Americi i Kanadi, to ovdje donosimo samo kratki prikaz djelovanja franjevaca na svim župama koje oni vode ili su ih pak vodili.  O hrvatskim župama u Americi i Kanadi pisali su mnogi, ali je ipak najbolju i najopširniju studiju o tome izradio fra Ljubo Krasić u dva Hrvatska kalendara (za 1997. i 1998.), pod radnim naslovom “Hrvatske župe u Americi i Kanadi. Povijest- statistike - stanje”. 

 

KAZALO HRVATSKIH ŽUPA:

1.  ŽUPA SV. JERONIMA U CHICAGU, ILLINOIS

2.  ŽUPA PRESVETOG SRCA ISUSOVA U CHICAGU, ILLINOIS

3.  ŽUPA SV. JERONIMA U DETROITU-SV. LUCIJE U TROYU, MICHIGAN  

4.  ŽUPA PRESVETOG SRCA ISUSOVA U MILWAUKEEJU, WISCONSIN  

5.  ŽUPA SV. ĆIRILA I METODA U NEW YORKU  

6.  ŽUPA SV. ANTE U SHARONU, PENNSYLVANIA

7.  ŽUPA SV. JOSIPA U ST. LOUISU, MISSOURI

8. HRVATSKA ŽUPA SV. AUGUSTINA U WEST ALLISU, WISCONSIN

9.  ŽUPA SV. JOSIPA U BETHLEHEMU, PENNSYLVANIA

10.  ŽUPA SVETE OBITELJI U KITCHENERU, ONTARIO

11.  ŽUPA SV. LEOPOLDA MANDIĆA U LONDONU, ONTARIO

12.  ŽUPA SV. NIKOLE TAVELIĆA U MONTREALU, QUEBEC

13. HRVATSKO FRANJEVAČKO SREDIŠTE KRALJICE MIRA U NORVALU, ONTARIO

14.  ŽUPA BDM ZAŠTITNICE PUTNIKA U SAULT STE MARIE, ONTARIO

15.  ŽUPA SV. MARKA U SUDBURYJU, ONTARIO 

16.  ŽUPA SV. FRANJE ASIŠKOGA U WINDSORU, ONTARIO

17.  ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA U AMBRIDGEU, PENNSYLVANIA 

18.  ŽUPA SVETOG ANTE U MONESSENU, PENNSYLVANIA 

19.  ŽUPA SV. MARIJE U STEELTONU, PENNSYLVANIA 

20.  ŽUPA SVETE MARIJE U RANKINU, PENNSYLVANIA

21.  ŽUPA UZNESENJA MARIJINA U THUNDER BAYU, ONTARIO


POVIJEST KUSTODIJE-(1.dio)                       TOP                                      HOME

 

Copyright © 2001 St Jerome Croatian Catholic Church. All Rights Reserved.
Website Design: CT5