Hrvatska katolička crkva sv. Jeronima, 
2823 S. Princeton
(Cardinal Stepinac Way)
Chicago, IL 60616

 

Phone: (312) 842-1871

Fax: (312) 842- 6427

 

 

Fra Ivica Majstorović, župnik                  (312) 842-1871

Fra Antonio Musa, pomoćnik župnika       (312) 842-1871

Osnovna škola sv. Jeronima                 (312) 842 7668
 

  

Župni E-mail: stjeromecroatian@gmail.com

Kako do Sv. JERONIMA

 

 

Parking za Veliku Gospu

HOME

Copyright © 2019  St Jerome Croatian Catholic Church. All Rights Reserved.
Website Design:
CT5