Sv. ISPOVIJED

Ispovijedi su 30 minuta prije početka svake Mise.

SAKRAMENAT POMIRENJA (ISPOVIJEDI)

PRIPRAVA ZA SAKRAMENAT POMIRENJA (ISPOVIJEDI)

Pročitajte jedan od slijedećih ulomaka kao pripravu za sv. Ispovijed. Gospodin i Tebi govori po riječima Knjige. I nama danas progovara kao što je to činio svojim suvremenicima.

“Nakon toga iziđe i ugleda carinika imenom Levija gdje sjedi u carinarnici. I reče mu: "Pođi za mnom!".  On sve ostavi, usta i pođe za njim. I Levi mu u svojoj kući priredi veliku gozbu. A s njime bijaše za stolom veliko mnoštvo carinika i drugih. Farizeji i pismoznanci njihovi negodovahu i govorahu njegovim učenicima: "Zašto s carinicima i grešnicima jedete i pijete?" Isus im odgovori: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. (32) Nisam došao zvati pravedne, nego grešnike na obraćenje." (Lk 5:27-32)

Ispriča im Isus ovu prispodobu: "Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: 'Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.' I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mladji sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno. Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje.  Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Došavši k sebi, reče: 'Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: 'Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.'  Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: 'Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.' A otac reče slugama: 'Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!' I stadoše se veseliti. A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: 'Došao tvoj brat, pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.' A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: 'Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.' Nato će mu otac: 'Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje - tvoje je.  No, trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!'" (Lk 15: 11-32)

I. ISPIT SAVJESTI

1. KAKAV JE MOJ ODNOS PREMA BOGU?

________________________________________________________________________

 • Da li se uopće molim i čitam Sveto pismo? Koliko vremena posvećujem Bogu?  Imam li zaista vremena za molitvu?
 • Postoje li neki drugi “bogovi” u mom životu?
 • Da li sam se trudio upoznati svoju vjeru preko katoličkog tiska, propovijedi, predavanja, vjeronauka? Ili sam gubio vrijeme u lošem društvu ?
 • Da li sam se bavio ili posjećivao: vračare,  vidovnjake, gatare iz dlana, karata, horoskopa, kave, graha ili dijagnostike viskom, bioenergetičare, “reiki” terapije, bavio se jogom? T.M.(transcendentalnom meditacijom), pranom, sudjelovao na okultnim sotonističkim seansama (zazivao duhove), slušao sotonističku glazbu, plaćao nekome da urocima drugome nanesem zlo ili osvetu. Držim li kakve predmete ili amajlije od vračare il Sai Babe ili drugih okultista?
 • Da li sam sudjelovao u razgovorima protiv vjere, Crkve, ljubavi, dobra drugih?
 • Da li sam se drugima izrugivao zbog vjere drugih, ne želeći se popraviti?
 • Da li sam mrmljao protiv Boga, tužio se i kukao na njegovu Providnost?
 • Da li sam psovao Boga, Majku Božju, Anđele, Svece, ili bez potrebe izgovarao njihova imena ?
 • Da li sam psovao neprestano manje psovke, pa mi je to već prešlo u naviku?
 • Da li sam kleo, proklinjao, krivo se zaklinjao, nosio u sebi mržnju?
 • Da li svoju vjeru u Gospodina svjedočim javno?

2. SUDJELOVANJE U SAKRAMENTIMA?

________________________________________________________________________

 • Da li sam dolično slavio nedjelje i blagdane?
 • Da li sam kasnio na nedjeljnu Sv. Misu? U crkvi se slabo vladao i drugima smetao?
 • Da li sam zbog nemara izostao s nedjeljne mise?
 • Da li sam primio sve sakramente ili sam neke odgađao? Da li Euharistiji pristupam s poštovanjem? Da li mi je ispovijed teret ili radost? Da li moram ili hoću?
 • Da li svoje prijatelje, obitelj i djecu odgajam kršćanski? Da li oni primaju sakramente?  I za njih sam odgovoran!!!


3. DA LI SAM POŠTIVAO SVOJE RODITELJE I STARIJE?

________________________________________________________________________

 • Jesam li zanemario svoje roditelje u njihovoj starosti i bolesti?  Redovito ih pohađao i tješio?  Ako živim daleko od njih, da li im se javljam pismom ili telefonom?  Mislim li na one koji su mi darovali život?
 • Jesam li kršćanski odgajao svoju djecu, vlastitim primjerom života?
 • Jesam li zagorčavao život svojoj obitelji svađom i psovkama?  Da li svog bračnog druga tretirati kao svog podložnika ili sebi jednaka?
 • Jesam li drugog mrzio, klevetao, ogovarao, prezirao, proklinjao?

     

4. KAKAV JE MOJ ODNOS PREMA SAMOME  SEBI I DRUGOME?

_______________________________________________________________________

 • Jesam li škodio svome životu: alkoholom, pušenjem, drogom? Jesam li se svađao, u gorčini želio smrt sebi ili drugome? Veselio se tuđem zlu?
 • Jesam li koga zlim riječima sablaznio ili na grijeh navodio?
 • Jesam li proveo dovoljno kvalitetnog vremena sa svojom obitelji? Djecom? Suprugom?
 • Jesam li uništio nerođeni zivot (abortusom ili abortivnim sredstvima: spiralom ili tabletama) ili nagovarao druge da to čine?
 • Jesam li se u prometu neodgovorno ponašao i ugrozio tuđi život?
 • Jesam li hotimice nečedno mislio, želio, činio sam ili s drugima?  Nečedno se odijevao radi izazivanja požude?  Pohađao nečedne zabave, predstave, plesove?
 • Jesam li prekršio bračnu vjernost preljubom?
 • Čuvao se djece iz sebičnih razloga? Ulazio u nedopuštene predbračne odnose?
 • Jesam li tuđu stvar poželio, ukrao, ukradeno primio ili dalje prodao, posuđeno zadržao? Izrabljivao tuđu nevolju? Jesam li kartao, kockao i uskraćivao svojoj obitelji najnužnije za život?
 • Jesam li bio licemjeran, održao obećanje i dogovore? Naškodio tuđoj časti?
 • Jesam li svojim riječima uništio drugoga?
 • Jesam li obdržavao legalne zakone?  Poštivao autoritet civilni i crkveni?
 • Da li sam iskreno i pošteno radio za svog poslodavca? Jesam li svoje radnike uredno i pošteno isplaćivao?

 

5. JESAM LI DRŽAO CRKVENE ZAPOVIJEDI?

___________________________________________________________________

 • Obdržavao post i nemrs? Često se ispovijedao i pričešćivao? Doprinosio za crkvene potrebe? Pomagao siromahe i prognane?  Bio strpljiv u bolesti i teškoćama?
 • Bio ohol, škrt, srdit, lakom, lijen, zavidan, samovoljan, ljubomoran?


6. KAKAV JE MOJ ODNOS PREMA STVORENJU?

_______________________________________________________________________

 • Da li promatram svijet oko sebe kao dar Božji koji treba poštivati i koristiti s poštovanjem i pravedno?
 • Da li ikada razmišljam dok pijem i jedem o onima koji nemaju hrane ili vode, koji su gladni ili im je potrebna odjeća?  Da li koristim više nego mi treba? Da li jedem više nego trebam?  Da li pijem više nego trebam?
 • Da li promatram ljude više kao stvari i posjede, a manje kao hram Duha, sliku Božju?
 • Da li poštujem prirodu, njene izvore, njenu čistoću? Da li sam postao previše materijalan i sebičan?

II. SLAVLJE SAKRAMENTA ISPOVIJEDI

  1.      Kada uđete u ispovjedaonicu, ispovijednik vas pozdravi. Tada napravite znak križa.  Ispovijednik će vas pozvati  da imate povjerenje u Boga, a ponekad će on to učiniti čitanjem odlomka Sv. Pisma.

 1. Tada vi ispovijedite svoje grijehe. Ako imate na duši teški grijeh, morate o njemu govoriti detaljnije. Ako nisu u pitanju teški grijesi, onda umjesto pustog nabrajanja, pokušajte samo vidjeti štetnost grijeha u vašem životu.
 2. Kada ste završili s ispovijedi, poslušajte savjet koji će vam ispovijednik dati. Osjećajte se slobodno pitati što god vas zanima. Ne zaboravite pokoru koju vam ispovijednik da.  Kad vas ispovijednik pita da izmolite ČIN KAJANJA, možete to učiniti svojim riječima ili uobičajenom  formom prožetom vašim Duhom:

KAJEM SE OD SVEGA SRCA SVOGA što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro.  Čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti.  Amen.

Nakon toga svećenik da odriješenje koje obično izgleda ovako: 

Bog, Milosrdni Otac, pomirio je sa sobom svijet smrću i uskrsnućem svoga Sina i izlio Duha Svetoga za otpuštenje grijeha. Neka Vam po služenju Crkve On udijeli oproštenje i mir. A ja Vas odriješujem od grijeha Vaših u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

III. POKORA  

Pokoru koju svećenik zadaje obično je (prema Evanđelju) u tri forme: molitva, čini ljubavi ili milostinje i post. Donosimo ovdje dva psalma kao oblike molitve:

1. MOLITVE

Psalam 32

Blažen onaj kome je grijeh otpušten,

kome je zločin pokriven!

Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju

i u čijemu duhu nema prijevare! 

Prešutjet' sam htio, al' kosti mi klonuše

od neprestana jecanja.

Danju i noću ruka me tvoja tištala,

snaga mi se trošila k'o za ljetnih žega.

Tad grijeh svoj tebi priznah i

krivnju svoju više ne skrivah.

Rekoh: "Priznat ću Jahvi prijestup svoj",

i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Zato nek' ti se moli pobožnik svaki u času nevolje.

Kad bujice silne navale, njega neće stići.

Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat',

odjenut' me radošću spasenja.

Učit ću te, put ti kazat' kojim ti je ići,

svjetovat ću te, oko će moje bdjeti nad tobom. 

Ne budite kao konj ili mazga bez razuma:

divljinu im krotiš vodjicama i uzdom,

inače im se ne primiči! 

Bezbožnika taru mnoge nevolje,

a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje

milost. Radujte se Jahvi i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita!

 

PSALAM 51

Smiluj mi se, Bože, po milosrdju svome,

po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! 

Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,

grijeh je moj svagda preda mnom.

Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i

učinio što je zlo pred tobom:

pravedan ćeš biti kad progovoriš,

bez prijekora kada presudiš.

Evo, grešan sam već rodjen,

u grijehu me zače majka moja.

Evo, ti ljubiš srce iskreno,

u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim, operi me,

i bit ću bijelji od snijega!

Objavi mi radost i veselje, nek' se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih,

izbriši svu moju krivicu!

Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja i

učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama, i

grešnici tebi će se obraćati.

Oslobodi me od krvi prolivene,

Bože, Bože spasitelju moj!

Nek' mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje, i

usta će moja naviještati hvalu tvoju. 

Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio. 

Žrtva Bogu duh je raskajan,

srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu i

opet sagradi jeruzalemske zidine!

Tada će ti biti mile žrtve pravedne i

tad će se prinosit' teoci na žrtveniku tvojemu.

2. ČINI LJUBAVI  

 1. Nazovite nekoga telefonom tko je sam i usamljen ili ga pohodite te mu učinite dan radosnijim.
 2. Potražite onoga prema kome niste bili baš ugodni zadnjih dana ili mjeseci i pokažite mu malo ljubavi, iskrene ljubavi!
 3. Staviti na stranu ono što želite raditi, te provedite malo vremena s obitelji, djecom, suprugom, bratom, sestrom….
 4. Darujte vrijeme kako biste pomogli nekom socijalnom uredu, javnoj kuhinji, smještaju beskućnika, domu sestara Majke Terezije, i tome slično. Ima puno onih koji trebaju pomoć.
 5. Kada slijedeći put čujete neki trač o nekome, kažite nešto lijepo o toj osobi!
 6. Učini nešto za one s kojima živiš, za najbliže, a da te nisi pitali da to učiniš.

3. POST    

 • Odreci se hrane ili jednog objeda, te podijeli tu hranu ili njenu vrijednost s nekim tko je gladan. Gladnih uvijek imate oko sebe!
 • Odrecite se malo vremena koje uzimate za rekreaciju ili gledanje televizije, te umjesto toga nekoga posjetite, nazovite ili napišite koju riječ.
 • Odrecite se pića kojeg najčešće trošite ili alkohola ili kave te uštedjeni novac podijelite s potrebnima.

MISE - SAKRAMENTI                                                    HOME                                                          TOP

Copyright © 2001 St Jerome Croatian Catholic Church. All Rights Reserved.
Website Design:
CT5