2009 First Holy Communion - Prva sv. Pričest

   

               

First Holy Communion is the time when we meet the Eucharistic Lord for the first time. This encounter in the Holy Eucharist is most intimate and most personal. Celebration of First Communion in every community, as well as at St. Jerome's, is an event of extraordinary honor and beauty. So it was in this month of May in the year of Our Lord 2009.

Prva Sv. Pričest je vrijeme kada se prvi put susrećemo s Gospodinom. Susret s Kristom u Euharistiji je najintimniji i najbliži. Slavlje sv. Pričesti  u  svakoj zajednici, pa tako i ovdje u Sv. Jeronimu je događaj iznimne časti i ljepote. Tako bijaše i ovog mjeseca svibnja godine Gospodinove 2009.

 

        

PAST EVENTS                       TOP                            HOME

Copyright 2009 St Jerome Croatian Catholic Church. All Rights Reserved.
Website Design:
CT5